آدرس
نشانی:
مركز تلفن : 34255800 - 41 (98+)
تبريز - جاده سردرود - مجتمع تراكتورسازي ايران - شركت مهندسي، توليد و تامين قطعات تراكتورسازي تبريز

پست الکترونیک: این نشانی پست الکترونیک در برابر spambot ها و هرزنامه ها محافظ شده است. برای مشاهده آن شما باید جاواسکریپت را فعال کنید.
تلفن: تلفن: 34249316 - 41 (98+)
نمابر: فكس: 34255879 - 41 (98+)
شماره تلفن همراه: كد پستي : 5197815863
http://www.stpco.ir