امور اداري و پشتيباني چاپ

 

 

 

 

نام مدير : عبداله فضلي

پست الكترونيكي : این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

شماره تلفن :  34296626-041

 

-  انجام کليه امور مرتبط با جذب و استخدام پرسنل با در نظر گرفتن کليه قوانين و مقررات استخدامي

-  هماهنگي در اجراي برنامه هاي ارزشيابي کارکنان

-  سنجش سطح انگيزش و رضايت شغلي کارکنان و ارائه برنامه هاي بهبود

-  انجام کليه امور مربوط به تهيه و صدور احکام پرسنلي از قبيل انتصاب، ترفيع، ارتقاء، انفصال، انتقال، حضور و غياب،  مرخصي و ... کارکنان

-  بررسي و شناسايي نيازها و مسائل رفاهي کارکنان و برنامه هاي و اجرا در جهت رفع نيازها

-  انجام فعاليتهاي مربوط به پيشگيري و درمان و امور بيمه کارکنان

-  انجام کليه امور مرتبط با بازنشستگي کارکنان

-  تهيه و تدوين نيازهاي آموزشي کارکنان و اجراي برنامه هاي آموزشيتامين كنندگان محترم مي توانند هر گونه نظرات و پيشنهادات خود در مورد اين امور را به آدرس فوق ارسال نمايند.