بروز رساني اطلاعات تامين كنندگان در سيستم چاپ
چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۰۸:۰۸

قابل توجه كليه تامين كنندگان محترم


احتراما" مستدعي است در جهت بهينه سازي و بروزرساني اطلاعات حقيقي و حقوقي كليه تامين كنندگان در   سيستمهاي نرم افزاري شركت ، اطلاعات درخواستي به شرح ذيل  تا مورخ  93/9/30  تهيه و به واحد قراردادها آقاي امين افشار ارائه گردد:

1- اساسنامه ، آخرين روزنامه رسمي به همراه آخرين تغييرات

2- كپي كارت ملي اعضاء هيئت مديره شركت

3- پروانه بهره برداري و جواز تاسيس

4- آخرين مدرك مربوط به ثبت نام ارزش افزوده

5- اعلام آدرس شركت يا كارخانه ، كدپستي ، شماره اقتصادي ، شماره تماس ، دورنگار و  تلفن همراه مديرعامل در سربرگ رسمي شركت


با تشكر - واحد قراردادها