اطلاعيه چاپ
دوشنبه ۰۴ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۰۴

قابل توجه تامين كنندگان محترم


به منظور تسهيل در ورود و خروج كاميون و تريلي هاي حامل مواد، قطعات و مجموعه هاي ارسالي به انبار دريافت و تحويل شركت تراكتورسازي ايران، از مورخه 94/3/16 دريافت تمامي محموله هاي ارسالي صرفاً از درب پنجم تراكتورسازي به آدرس جاده تبريز آذرشهر نرسيده به روگذر اتوبان شهيدكسايي، ايستگاه كبريت سازي، ابتداي جاده ايدم جنب شركت سيبا موتور ميسر خواهد بود.

جهت نمايش كروكي درب شماره 5 تراكتورسازي از مسير اتوبان كسائي در اين محل كليك نماييد.


جهت نمايش كروكي درب شماره 5 تراكتورسازي از مسير جاده تبريز -آذرشهر  در اين محل كليك نماييد.