اطلاعيه چاپ

قابل توجه تامين كنندگان محترم

با توجه به فصل بارش ،از كليه تامين كنندگان محترم درخواست ميگردد ،جهت جلوگيري از آسيب قطعات ، تمهيدات لازم براي پوشش و بسته بندي آنها را بعمل آورند.


با تشكر - شركت مهندسي، توليد و تامين قطعات تراكتور سازي تبريز