آگهي مزايده شماره 105-95 چاپ
سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۱۳

آگهي مزايده شماره 105-95

شركت مهندسي توليد و تامين قطعات تراكتورسازي در نظر دارد ماشين آلات مستعمل ، ابزار و قطعات يدكي مازاد بر نياز خود را به فروش برساند. علاقمندان مي توانند از تاريخ 95/11/19 لغايت آخـر وقــت اداري روز دوشنبه مورخه 95/12/02 جهت رويت و  شركت در مزايـده از ساعـت 8 الي 14 به آدرس شركت واقع دردرب اول تراكتورسازي- اموربازرگاني مراجعه فرمايند.

شركت در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي باشد.

علاقمندان به شركت ميتوانندجهت رويت اقلام  ودريافت فرم شركت درمزايده به سايتهاي زيرمراجعه نمايند:

WWW.ITMCO.IR و WWW.STPCO.IR

تلفن تماس 34296163- 041

جهت دسترسي به متن كامل و دريافت فرم  در اين محل كليك نماييد.

جهت دسترسي به ليست ماشين آلات در اين محل كليك نماييد.

جهت دسترسي به ليست ابزار راكد  در اين محل كليك نماييد.

جهت دسترسي به ليست قطعات يدكي در اين محل كليك نماييد.