تامين كنندگان
آگهي مزايده شماره 105-95 چاپ
سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۱۳

آگهي مزايده شماره 105-95

شركت مهندسي توليد و تامين قطعات تراكتورسازي در نظر دارد ماشين آلات مستعمل ، ابزار و قطعات يدكي مازاد بر نياز خود را به فروش برساند. علاقمندان مي توانند از تاريخ 95/11/19 لغايت آخـر وقــت اداري روز دوشنبه مورخه 95/12/02 جهت رويت و  شركت در مزايـده از ساعـت 8 الي 14 به آدرس شركت واقع دردرب اول تراكتورسازي- اموربازرگاني مراجعه فرمايند.

شركت در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي باشد.

علاقمندان به شركت ميتوانندجهت رويت اقلام  ودريافت فرم شركت درمزايده به سايتهاي زيرمراجعه نمايند:

WWW.ITMCO.IR و WWW.STPCO.IR

تلفن تماس 34296163- 041

جهت دسترسي به متن كامل و دريافت فرم  در اين محل كليك نماييد.

جهت دسترسي به ليست ماشين آلات در اين محل كليك نماييد.

جهت دسترسي به ليست ابزار راكد  در اين محل كليك نماييد.

جهت دسترسي به ليست قطعات يدكي در اين محل كليك نماييد.

 
آگهي مزايده شماره 104-95 چاپ
شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۴۲

آگهي مزايده شماره 104-95

شركت مهندسي توليد و تامين قطعات تراكتورسازي در نظر دارد ضايعات واقلام مستعمل خود را به فروش برساند. علاقمندان مي توانند از تاريخ انتشار آگهي لغايت آخـر وقــت اداري روز چهارشنبه مورخه 95/7/28 جهت رويت و  شركت در مزايـده از ساعـت 8 الي 14 به آدرس شركت واقع دردرب اول تراكتورسازي- اموربازرگاني مراجعه فرمايند.

شركت در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي باشد.

علاقمندان به شركت ميتوانندجهت رويت اقلام  ودريافت فرم شركت درمزايده به سايتهاي زيرمراجعه نمايند:

WWW.ITMCO.IR و WWW.STPCO.IR

تلفن تماس 34296163- 041

جهت دسترسي به متن كامل و دريافت فرم  در اين محل كليك نماييد.

جهت دسترسي به ليست ضايعات ومبلغ سپرده  در اين محل كليك نماييد.

 

مدير امور مالي - سيديكاني اصل

 
آگهي مزايده شماره 103-95 چاپ
پنجشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۱۵

آگهي مزايده شماره 103-95

شركت مهندسي توليد و تامين قطعات تراكتورسازي در نظر دارد ابزار وقطعات يدكي مازاد بر نياز خود را به فروش برساند. علاقمندان مي توانند از تاريخ انتشار آگهي لغايت آخـر وقــت اداري روز چهارشنبه مورخه 95/5/13 جهت رويت و  شركت در مزايـده از ساعـت 8 الي 14 به آدرس شركت واقع دردرب اول تراكتورسازي- اموربازرگاني مراجعه فرمايند.

شركت در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي باشد.

علاقمندان به شركت ميتوانندجهت رويت اقلام  و دريافت فرم شركت درمزايده به سايتهاي زير مراجعه نمايند:

WWW.ITMCO.IR و WWW.STPCO.IR

تلفن تماس 34296163- 041

جهت دسترسي به متن كامل و دريافت فرم  در اين محل كليك نماييد.

جهت دسترسي به ليست ابزار  در اين محل كليك نماييد.

جهت دسترسي به قطعات يدكي  در اين محل كليك نماييد.


مدير امور مالي - سيديكاني اصل

 
اطلاعيه چاپ

قابل توجه تامين كنندگان محترم

با توجه به فصل بارش ،از كليه تامين كنندگان محترم درخواست ميگردد ،جهت جلوگيري از آسيب قطعات ، تمهيدات لازم براي پوشش و بسته بندي آنها را بعمل آورند.


با تشكر - شركت مهندسي، توليد و تامين قطعات تراكتور سازي تبريز

 
ممنوعيت فروش و يا واگذاري اسناد و قطعات موضوع همكاري به غير چاپ

قابل توجه كليه شركتها ،كارگاهها ،موسسات و اشخاص حقيقي وحقوقي طرف همكاري

احتراما" ضمن تشكر از حسن همكاري هاي في مابين، به استحضار مي رساند طبق بررسي هاي صورت گرفته، متاسفانه برخي از تامين كنندگان اقدام به فروش و يا واگذاري اسناد و قطعات موضوع همكاري به غير مي نمايند. لذا بر اساس بندهاي 1 و 2 ماده 11 قراردادهاي في مابين در خصوص مالكيت اسناد، اطلاعات و حقوق ناشي از قرارداد "كه عينا" بشرح زير يادآوري مي گردد" مقتضي است هرچه سريعتر از ادامه اقدامات فوق جلوگيري بعمل آيد. بديهي است شركت مهندسي توليد و تامين قطعات تراكتورسازي حق خود را در برخورد قانوني با اقدامات خلاف مفاد فوق الذكر و نيز ارجاع پرونده به دايره حقوقي محفوظ مي داند.

 

با تشكر

مدير امور قراردادها - تدين

 

ماده11: مالكيت اسناد و اطلاعات و حقوق ناشي از قرارداد

11-1)- تمام اسناد و مدارك فني مربوط به قطعات موضوع قرارداد كه به فروشنده تحويل گرديده يا دسترسي به آن در اختيار وي قرار گرفته يا علامت مخصوص خريدار را داشته يا با دريافت پيش پرداخت يا با هزينه خريدار تامين شده و يا به هر نحوي به خريدار تعهدي سپرده شده باشد، جزو اموال خريدار بوده و فروشنده حق انتشار و افشاء و واگذاري آن را به غير ، جز با مجوز كتبي خريدار ندارد. در غير اينصورت فروشنده ملزم است كه خسارات وارده به خريدار را بنا به تشخيص وي بپردازد. اين اسناد و مدارك فني و ابزارهاي خاص در صورت درخواست خريدار بايد به رويت رسانيده شود.

11-2)- فروشنده حق واگذاري و فروش قطعات، اقلام و تكاليف قيد شده در اين قرارداد و همچنين ابزارآلاتي كه بصورت اماني از طرف خريدار در اختيارش قرار گرفته يا بنحوي تعهدي در مقابل آنها به خريدار دارد را به غير به صورت مستقيم يا غير مستقيم در داخل يا خارج كشور به نمايندگي، وكالت، مشاركت و يا تحت هر عنواني، بدون موافقت و اجازه كتبي خريدار ندارد و كليه امتيازات مربوطه در انحصار شركت مهندسي و تامين قطعات تراكتورسازي تبريز مي باشد، در غير اين صورت خريدار كليه خسارت وارده را از محل مطالبات يا وثايق فروشنده مطالبه و وصول نموده و مي تواند قرارداد را فسخ نمايد.

 
<< ابتدا < قبلی 1 2 3 4 5 بعدی > انتها >>

صفحه 1 از 5