شركت مهندسي و تامين قطعات تراكتورسازي تبريز
اطلاعيه چاپ
چهارشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۰۴

قابل توجه تامين كنندگان محترم

با توجه به فصل بارش ،از كليه تامين كنندگان محترم درخواست ميگردد ،جهت جلوگيري از آسيب قطعات ، تمهيدات لازم براي پوشش و بسته بندي آنها را بعمل آورند.


با تشكر - شركت مهندسي، توليد و تامين قطعات تراكتور سازي تبريز

 
برگزاري دوره‌هاي آموزشي آشنايي با مفاهيم 5S براي تامين‌كنندگان شركت مهندسي و تامين قطعات تراكتورسازي تبريز چاپ
سه شنبه ۱۲ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۰۲:۴۵

 

شركت مهندسي و تامين قطعات تراكتورسازي تبريز با هدف توانمندسازي اعضاي زنجيره تامين و ارتقاء نگرش تامين‌كنندگان در راستاي هم‌جهتي با اهداف خانواده بزرگ تراكتورسازي ايران و ضرورت تجهيز عناصر زنجيره تامين به سامانه‌هاي كيفي و افزايش قابليت سازندگان در ابعاد كمي و كيفي پس از مطالعات نيازسنجي و تحقيقاتي جامع ميداني كه از سازندگان همكار به عمل آمد مبادرت به طراحي package‌هاي متعدد آموزشي نمود كه به تناوب با برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده بصورت آموزش‌هاي ادواري و در دو موقعيت داخل شركت و سايت سازندگان پيگيري خواهد شد. گزارش واحد روابط عمومي شركت مهندسي و تامين قطعات تراكتورسازي تبريز حاكي است از آنجائيكه گروه كثيري از تامين‌كنندگان برگزاري دوره‌هاي مفاهيم 5S را خواستار بودند اولين دوره با حضور دوازده شركت با هماهنگي واحد مهندسي كيفيت شركت مهندسي و تامين قطعات بصورت فشرده و در 16 ساعت ارائه گرديد. محتواي مطالب دوره و تدريس مفاد دوره توسط آقاي مصفا ارائه شد و در پايان دوره نيز گواهينامه‌هاي حضور در دوره توسط مهندس عاقل‌ملكي عضو هيأت مديره شركت مهندسي و تامين قطعات تراكتورسازي تبريز به اعضاء شركت اهداء گرديد.اين گزارش مي‌افزايد برگزاري دوره ياد شده در سايه پيگيريها و حمايت هيأت مديره و با هماهنگي و اجراي واحد آموزش تحقق يافت.شركت مهندسي و تامين قطعات تراكتورسازي تبريز اجراي وسيع دوره‌ها را براي قريب به اتفاق قطعه‌سازان همكار از وظايف لازم‌الاجراي خود تلقي نموده و اميد است تا پايان سال جاري با برگزاري و تكرار حداقل سه فرصت ديگر پاسخ مساعدي به تشويق‌ها و انتظارات همكاران قطعه‌ساز ارائه گردد.

 

آخرین به روز رسانی در سه شنبه ۱۲ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۱:۵۸
 
ممنوعيت فروش و يا واگذاري اسناد و قطعات موضوع همكاري به غير چاپ
دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۵۵

قابل توجه كليه شركتها ،كارگاهها ،موسسات و اشخاص حقيقي وحقوقي طرف همكاري

احتراما" ضمن تشكر از حسن همكاري هاي في مابين، به استحضار مي رساند طبق بررسي هاي صورت گرفته، متاسفانه برخي از تامين كنندگان اقدام به فروش و يا واگذاري اسناد و قطعات موضوع همكاري به غير مي نمايند. لذا بر اساس بندهاي 1 و 2 ماده 11 قراردادهاي في مابين در خصوص مالكيت اسناد، اطلاعات و حقوق ناشي از قرارداد "كه عينا" بشرح زير يادآوري مي گردد" مقتضي است هرچه سريعتر از ادامه اقدامات فوق جلوگيري بعمل آيد. بديهي است شركت مهندسي توليد و تامين قطعات تراكتورسازي حق خود را در برخورد قانوني با اقدامات خلاف مفاد فوق الذكر و نيز ارجاع پرونده به دايره حقوقي محفوظ مي داند.

 

با تشكر

مدير امور قراردادها - تدين

 

ماده11: مالكيت اسناد و اطلاعات و حقوق ناشي از قرارداد

11-1)- تمام اسناد و مدارك فني مربوط به قطعات موضوع قرارداد كه به فروشنده تحويل گرديده يا دسترسي به آن در اختيار وي قرار گرفته يا علامت مخصوص خريدار را داشته يا با دريافت پيش پرداخت يا با هزينه خريدار تامين شده و يا به هر نحوي به خريدار تعهدي سپرده شده باشد، جزو اموال خريدار بوده و فروشنده حق انتشار و افشاء و واگذاري آن را به غير ، جز با مجوز كتبي خريدار ندارد. در غير اينصورت فروشنده ملزم است كه خسارات وارده به خريدار را بنا به تشخيص وي بپردازد. اين اسناد و مدارك فني و ابزارهاي خاص در صورت درخواست خريدار بايد به رويت رسانيده شود.

11-2)- فروشنده حق واگذاري و فروش قطعات، اقلام و تكاليف قيد شده در اين قرارداد و همچنين ابزارآلاتي كه بصورت اماني از طرف خريدار در اختيارش قرار گرفته يا بنحوي تعهدي در مقابل آنها به خريدار دارد را به غير به صورت مستقيم يا غير مستقيم در داخل يا خارج كشور به نمايندگي، وكالت، مشاركت و يا تحت هر عنواني، بدون موافقت و اجازه كتبي خريدار ندارد و كليه امتيازات مربوطه در انحصار شركت مهندسي و تامين قطعات تراكتورسازي تبريز مي باشد، در غير اين صورت خريدار كليه خسارت وارده را از محل مطالبات يا وثايق فروشنده مطالبه و وصول نموده و مي تواند قرارداد را فسخ نمايد.

 
فراخوان همكاري چاپ
شنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۰۰

قابل توجه تامين كنندگان محترم

 

 


شايان ذكر است، كليه عزيزان مي توانند جهت هر گونه هماهنگي يا پرسش احتمالي، با مديريت ساخت و خودكفايي، آقاي مهندس عطااله دادگري به شماره تلفن: 4296178-0411 پست الكترونيك: این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید تماس حاصل فرمايند.

 
برگزاري دوره‌هاي آموزشي آشنايي با سيستم مديريت كيفيت براي تامين‌كنندگان شركت مهندسي و تامين قطعات تراكتورسازي تبريز چاپ
دوشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۸۷ ساعت ۱۲:۴۹

 

 

شركت مهندسي و تامين قطعات تراكتورسازي تبريز با هدف توانمندسازي اعضاي زنجيره تامين و ارتقاء نگرش تامين‌كنندگان در راستاي هم‌جهتي با اهداف خانواده بزرگ تراكتورسازي ايران و ضرورت تجهيز عناصر زنجيره تامين به سامانه‌هاي كيفي و افزايش قابليت سازندگان در ابعاد كمي و كيفي پس از مطالعات نيازسنجي و تحقيقاتي جامع ميداني كه از سازندگان همكار به عمل آمد مبادرت به طراحي package‌هاي متعدد آموزشي نمود كه به تناوب با برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده بصورت آموزش‌هاي ادواري و در دو موقعيت داخل شركت و سايت سازندگان پيگيري خواهد شد. گزارش واحد روابط عمومي شركت مهندسي و تامين قطعات تراكتورسازي تبريز حاكي است از آنجائيكه گروه كثيري از تامين‌كنندگان برگزاري دوره‌هاي ISO را خواستار بودند اولين دوره با حضور دوازده شركت با هماهنگي واحد مهندسي كيفيت شركت مهندسي و تامين قطعات بصورت فشرده و در 16 ساعت ارائه گرديد. محتواي مطالب دوره و تدريس مفاد دوره توسط مهندس عليرضا شيرزادي مدير امور كيفيت و مهندس علي پايزه رئيس مهندسي كيفيت شركت مهندسي و تامين قطعات تراكتورسازي تبريز ارائه شد و در پايان دوره نيز گواهينامه‌هاي حضور در دوره توسط مهندس عاقل‌ملكي عضو هيأت مديره شركت مهندسي و تامين قطعات تراكتورسازي تبريز به اعضاء شركت اهداء گرديد.اين گزارش مي‌افزايد برگزاري دوره ياد شده در سايه پيگيريها و حمايت هيأت مديره و با هماهنگي و اجراي واحد آموزش تحقق يافت.شركت مهندسي و تامين قطعات تراكتورسازي تبريز اجراي وسيع دوره‌ها را براي قريب به اتفاق قطعه‌سازان همكار از وظايف لازم‌الاجراي خود تلقي نموده و اميد است تا پايان سال جاري با برگزاري و تكرار حداقل سه فرصت ديگر پاسخ مساعدي به تشويق‌ها و انتظارات همكاران قطعه‌ساز ارائه گردد.

 

 

 

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۵:۳۵
 
<< ابتدا < قبلی 1 2 3 4 5 بعدی > انتها >>

صفحه 1 از 5